സൂചികഅദ്ധ്യായങ്ങള്‍ 
 1. കോളേജിലെ പ്രശ്നം
 2. കളക്ടറേറ്റിലെ ധര്‍ണ
 3. ഓപറേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.
 4. ഞാന്‍ കരയുകയും നീ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍
 5. കൊലപാതക സ്ഥലത്ത്
 6. അവള്‍ വരുന്നു
 7. പയ്യപാടിയിലെ പാറമട
 8. മീര പറഞ്ഞ കഥ
 9. ഒട്ടകപക്ഷിയും സുന്ദരിയും
 10. ഔട്ട്‌ഹൌസിനുള്ളില്‍ 
 11. അജ്ഞാത വഴി
 12. ശില്പയുടെ സ്വന്തം ഇനി
 13. ആതിര പറഞ്ഞ കഥ
 14. ഒരു കെണി തയ്യാറാകുന്നു
 15. കുരുക്കുകള്‍ മുറുകുന്നു
 16. അറസ്റ്റിനു പിന്നില്‍
 17. The Mystery of Dancing Man
 18. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്ക്
 19. മലയാള നാട്ടില്‍
 20. ഒരു മനോഹര ഗാനത്തിന്‍റെ അനുപല്ലവി 
 21. പല്ലവി
 22. ജാഗ്രതൈ
 23. ജ്യോതിസ് പറഞ്ഞ കഥ
 24. The Game of Death
 25. ലോക സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു