അവതാരിക

സമര്‍പ്പണം 

"ഉന്നത സൗഭാഗ്യ ശൃംഗത്തില്‍ 
      പൊന്നോടക്കുഴലുമായി 
വര്‍ത്തിക്കും മഹാത്മാവേ!
    താവുമോജ്ജ്വലമാം ഈ ഭാവുകം 
സമര്‍പ്പിക്കുന്നു
   അങ്ങേക്കായി ഞാന്‍."

"മുമ്പോട്ടൊരു പദം വയ്ക്കും മുമ്പ്
    കാണാത്ത പാതകള്‍
അറിയും തോറുമേറിടുന്നു 
   അറിയാന്നുള്ള കൌതുകം
കണ്ണോന്നിലൂന്നി നോക്കുമ്പോള്‍
    കണ്ടാല്‍ മങ്ങാത്ത ഭംഗികള്‍
കണ്ടിടും തോറുമേറിടുന്നു 
     കാണുവാനുള്ള കെല്‍പ്പുകല്‍..."

ഇതെഴുതാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച 

    എന്‍റെ സുഹൃത്തും, സഹപാഠിയുമായ 

               ഋഷി നരേന്ദ്രന്.....!!!

സ്പെഷ്യല്‍ താങ്ക്സ് 

  1. എന്നെ കുറിച്ച് ജോ ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ "The Ostrich and the Beauty" എന്ന കവിത പരിശോധിച്ചു തരികയും, ഈ നോവലിന് പ്രചോദനമായ "Sherlock Holmes" കഥകളുടെ സമ്പൂര്ണ വാല്യങ്ങള്‍ രണ്ടും സ്കൂള്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്നെടുത്തു തന്ന ലൈബ്രേറിയനും, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറുമായ ശ്രീമതി ആനി ജേക്കബിനു.
  2. 92-ആം പേജില്‍ നിര്‍ത്തി വെച്ച ഈ നോവല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം തുടര്‍ന്നെഴുതാന്‍ എനിക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കിയ എന്‍റെ സഹപാഠികളായ രമ്യ എസ് (ചേര്‍ത്തല), ആശ സാം (മൂന്നിലവ്), രാജേഷ്‌ പി. ആര്‍. (ഓണംതുരുത്ത്) എന്നിവര്‍ക്കും.

ഈ നോവലിന് ജീവിചിരിക്കുന്നവരോടോ, മരിച്ചവരോടോ, പ്രത്യേകാല്‍ ചില സംഭവങ്ങളോടോ സാദൃശ്യം തോന്നിയാല്‍ അത് യാദ്രിഛികമല്ല, തികച്ചും സ്വാഭാവികം.   - നോവലിസ്റ്റ്‌.

എഴുതി തുടങ്ങിയത് - 2004 ജനുവരി 21
എഴുതി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് - 2006 ഫെബ്രുവരി 14